Prodüksiyon Nedir?

Hemen herkes tarafından duyulan ve bazıları için ne olduğu tam olarak anlaşılmayan prodüksiyon nedir? ne işe yarar? Modern dünyanın en sık kullanılan kavramlardan biri olan prodüksiyon bazı durumlarda yanlış bile kullanılabilmektedir. Bu noktada günümüzde kullanılan haliyle kelimenin tam karşılığının ve hakkının verilmediği de belirtilmelidir. Tahmin edileceği üzere günümüzde çoğunlukla dizi, film, belgesel ve benzeri medya araçları üzerine kullanılan bu kavram terminolojik olarak çok daha fazlasıdır. Prodüksiyon nedir? merak edenler için kavramın analizini yapmak gerekirse birleşik bir kelimeden oluştuğu ilk etapta açık şekilde ön plana çıkacaktır. “Product” kelimesi kökenine sahip olan Prodüksiyon kavramı aynı zamanda “Action” kavramını da içeriğinde bulundurmaktadır. Dolayısıyla prodüksiyonun en genel olarak “Product” kelimesinden hareketle “Ürün” şeklinde tanımlanıyor olmakla birlikte “Action” sözcüğünün birleşik olarak eklenmesi sonucunda “üretim” kavramı elde edilir. Bu bağlamda prodüksiyon en genel anlamıyla “Üretim” demektir

Prodüksiyon Ne İşe Yarar?

Belirtilmiş olduğu gibi asli anlamından uzaklaşmış olan prodüksiyon kavramı, günümüzde yapım olarak bilinmektedir. İcra edilen sanatlar sonucunda ortaya çıkan ürün, ,icra edilen sanat sürecinin kendisi, bu süreç boyunca katılım gösteren ekip ve sanat üretimi boyunca maddi yükümlülüğü karşılamakla görevli olan her durum ve kişiye de günümüzde, prodüksiyon veya prodüksiyon ekibi adı verilmektedir. Bu bağlamda prodüksiyon ne işe yarar? sorusuna verilebilecek pek çok farklı yanıt bulunmaktadır. Bu tamamen bakış açısının perspektifi ile ilgili durumdur ve en nihayetinde çoğunlukla ekip olarak çalışan prodüksiyonların birden fazla işlevi bulunur. Prodüksiyon ekibi çoğunlukla; Prodüksiyon Müdürü Prodüksiyon Koordinatörü Asistanlar Uygulayıcı Yapımcı Mekan Sorumlusu Yapım Amiri Runner Şef Asistan Gibi bileşenlerden oluşmaktadır ve hemen hereksin ekip içerisinde görevleri açık bir şekilde belirlenmiştir.

Prodüksiyon Çeşitleri

Günümüzde prodüksiyon çoğunlukla video temellidir ve dolayısıyla ekip aracılığıyla yapılan faaliyetlerin çoğunluğu; tanıtım reklamları, tanıtım filmi, klip, tv şovları, belgeseller ve sinema ya da tv filmleri üzerinedir. Bu duruma bağlı olarak prodüksiyon çeşitleri de farklılıklar göstermektedir. Video Prodüksiyon Yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası olmak üzere üç farklı aşamadan olunan video prodüksiyon, video temelli yapılan çalışmaların ve sürecin tamamına verilen addır. Müzik Prodüksiyon Müzik, şarkı ve ses üzerine inşa edilmiş olan müzik prodüksiyon anlaşılacağı üzere müzik temelli sanat eserlerinin ortaya çıkarıldığı ekip ve sürecin kendisine verilen addır. Post Prodüksiyon Günümüzde en çok kullanılan sinema ve televizyon tabirlerinden biri olan post prodüksiyon ise; sinema filmi, TV içeriği, dizi ya da video üzerine yapım sürecinin tamamlanmasının sonrasında gerçekleşen işlemler bütününe denir. Yani en genel anlamıyla yayına hazırlanma sürecinde son dokunuşlar ve rötuşlar bu aşamada uzmanlar tarafından gerçekleşen faaliyetler neticesinde tamamlanmaktadır.

Prodüksiyon Şirketi Nedir, Ne İş Yapar?

Video temelli herhangi bir sanat eserinin ya da reklamın başlangıçtan son aşamasına dek takip ettiği süreç anlaşılması durumdan Prodüksiyon şirketi nedir? Ne iş yapar? sorularına cevap bulunması da mümkündür. Reklam ve pazarlama çalışmalarında oluşturulan tanıtım filmleri ya da reklamlar çoğunlukla fikir merkezli değildir ve bu noktada ajanslar ile iletişim kurulur. Ajanslar ise maliyeti düşürmek ve profesyonel yardım almak adına video içeriğin üretilmesi sebebiyle prodüksiyon şirketi adı verilen firmalardan hizmet talep ederler ve anlaşılacağı üzere bu firmalar içeriğin oluşturulma sürecine doğrudan dahil olur. Dizi ya da sinema filmlerinde ise süreç kısmi olarak farklılıklar içerir ve bu noktada prodüksiyon şirketlerinin işlevi de farklılaşır. Sinema ya da dizi yapımlarında çoğunlukla fikir ön plana çıkıyor olduğundan fikrin üzerine sanat eserinin icra edilebilmesi adına bu şirketlere başvurulur