Influencer Nedir?

Her ne kadar dijital ve modern dünyanın getirmiş olduğu bir kavram gibi düşünülüyor olsa da Influencer kavramı düşünüldüğünü aksine kökleri daha uzak bir geçmişe dayanan mesleki bir tanımlamadır. Günümüzde çok sık kullanılıyor olmasının sebebi dijital dünyada bulunan sosyal medya platformlarının bu tanımlamaya çok uygun bir mahiyete sahip olmasıdır. Çok kullanılıyor olması ve gündelik yaşantıda hemen herkesin dilinde olmasına karşın Influencer Nedir, Nasıl Olunur? Gibi soruları ciddi düzeyde merak içermektedir. En doğru tanımlamayla günümüzde Dijital Influencer olarak adlandırılması gereken bu tanıtım faaliyetleri yapan fenomenler günümüzde son derece belirleyici bir öneme sahiptir. Öncelikli olarak Influencer nedir? sorusuna yanıt vermek gerekirse; Influencer sözcüğünün tam karşılığı “etkileyen kişi” şeklindedir. Dolayısıyla sözcüğün etimolojik karşılığı üzerinden yapılan işin neliği hakkında fikir sahibi olunması mümkündür. Bu bağlamda İnfluencer, sahip olduğu değerler, araçlar ya da benzeri enstrümanlar aracılığıyla kamuoyunu, toplulukları ya da kitleleri etkileyen ve yönlendiren popüler kimselere verilen isimdir. Belirtilmiş olan bağlamıyla düşünüldüğünde Influencer kavramının insan yaşantısına yeni girmediği de açıkça bilinmektedir. Geçmişte de belirtilen misyonlara sahip olan popüler ve tanınmış kimseler için kullanılan bu kavram günümüzde daha doğru şekilde Dijital Influencer şeklinde kullanılmalıdır. Kelimenin ve tanımın sahip olduğu tarihsel sürecin farkında olmayanlar için bu ayrım çok fazla bir şey ifade etmiyor olsa da geniş perspektiften bakıldığında en yalın tanımlamanın bu şekilde olması gerektiği görülecektir.

Kimlere Influencer Denir?

Günümüzdeki tanımlaması üzerinden kimlere Influencer denir? Sorusuna yanıt aramak gerekirse; başta İnstagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformları olmak üzere dijital platformlar aracılığıyla kitleleri yönlendirebilme gücüne sahip olanlara Influencer denmektedir. Dolayısıyla son zamanlarda bu tanımlamanın dijital dünya ve sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştiği belirtilmelidir. Influencerların sahip oldukları bu özellikler düşünüldüğünde günümüzde gerçekleşen reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde çok kritik bir işleve sahiptir. Sosyal medya platformlarında yüksek düzeyde güce sahip olan popülerlikleri ile milyonlarca sosyal medya kullanıcısını herhangi bir ürüne ya da hizmete yönlendirebilir ve haliyle bu hizmet ya da ürünlerin daha fazla satış yapmasını sağlayabilir. Bununla birlikte Dijital Influencer olanların bir diğer misyonu da markalaşma faaliyetleridir. Özellikle bilindik ve tanıdık markaların popüler olan sosyal medya hesapları aracılığıyla kitlelere ulaşması bu markaların daha belirgin bir şekilde ön plana çıkmalarına doğrudan katkı sağlar. Markalaşma çalışmaları kapsamında pek çok firma ve şirketin de bu tarz reklam, tanırım ve pazarlama tekniklerine başvurduğu bilinmektedir.

Influencer Marketing Nedir?

Influencerların günümüzde kazandırdığı bir diğer kavram olan Influencer Marketing ise; belirtilen imkanlara ve olanaklara sahip olan Influencerların verdikleri hizmete denmektedir. Bu kavramda köken bakımından uzun zamandır kullanılıyor olmakla birlikte dijital dünya ile birlikte evrimleşmiş ve günümüzde sosyal medya platformları aracılığıyla yapılan reklam ve pazarlama çalışmaları anlamına gelmiştir. Dolayısıyla Influencer Marketing en genel anlamıyla, dijital dünyada popüler olan kimseler aracılığıyla şirket, kurum, kuruluş veya firmaların yaptığı reklam ve pazarlama çalışmalarına denmektedir. Bu tekniğin sağladığı en büyük avantaj ise tanıtımı yapılacak olan ürün ya da hizmetlerin saniyeler içerisinde milyonlarca kullanıcıya aynı anda ulaşabiliyor olmasıdır.

Influencer Nasıl Olunur?

Özellikle elde ettikleri maddi kazanç ve topluluklar tarafından yüksek düzeyde tanınırlığa sahip olmalarından dolayı Influencer nasıl olunur? Sorusu pek çok kimse açısından merak konusudur. Bu bağlamda profesyonel destek alınabildiği gibi doğru analizler ve veriler ışığında hareket edilerek kısa bir süre içerisinde Influencer olunması da mümkündür.