Gazete Haberleri Nedir

Gazete haberleri her ne kadar günümüzde önemini kaybediyormuş gibi görünüyor olsa da en nihayetinde basın ve medya alanında etkisi ve gücü hala tartışılmaz noktadır. Özellikle gündem belirleme, gündem oluşturma, habercilik faaliyetleri ve buna benzer pek çok farklı bilgilendirme girişimi gazete haberlerinin etkisiyle ortaya çıkabilmektedir. Öncelikli olarak gazete nedir? sorusu üzerinden gazetenin temel işlevi ve toplumsallık içerisinde var olan misyonu incelenmelidir. Bilineceği üzere gazete, sistematik aralıklarla çoğunlukla kağıt ve muadili olan araçlar üzerine basılan ve içeriğinde pek çok farklı türden haber ya da içerik barındıran basın yayın organlarına denir. Verilen gazete tanımından hareketle gazete haberleri tanımı ise anlaşılacağı üzere bu basın yayın organı aracılığıyla toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ya da bir bakış açısına sahip olması adına yapılan haberler bütününe denir. Gazete haberleri gündeme dair olmasının yanı sıra gündemde olmayan ve gizli kalan bir durumun ya da olgunun açığa çıkarılması veya geçmişe ayna tutulması adına da yapılabilmektedir. Her ne kadar günümüzde habere ulaşma algısı farklılık gösteriyor olsa da gazete haberciliği demode olmadan varlığını sürdürmüştür.

Gazete Haberleri Terminolojisi

Her sektör ve mesleğin kendine ait iletişim yöntemleri bulunur ve bu iletişim çoğunlukla sektöre ait terminoloji üzerine gerçekleşir. Gazete haberleri ise yaşama dair olan her şey üzerinedir ve dolayısıyla bu sektörde var olan terminoloji hemen hemen herkesi takından ilgilendirir. Gazete haberleri terminolojisi arasında belirgin bir şekilde ön plana çıkan kavramlar ve anlamları şu şekilde sıralanabilir: Sansasyonel Haber: Beklenilmeyen şekilde ortaya çıkan haberlerdir. Asparagas Haber: Kaynağı ve geçerliği belli olmayan haberler bütününe verilen addır. Tekzip Haber: Herhangi bir durum, olgu, olay ya da benzeri şartlar altında yapılan iddialara cevaben verilen “yalanlama” haberleridir. Manşet: Gazetenin ilk sayfasında yer alan can alıcı haberlere denmektedir. Sürmanşet: Manşet bölümünün üzerinde yer alan küçük alana gizlenmiş haberlerdir. Üçüncü Sayfa Haberi: Çoğunlukla ilk sıradan dikkat çekmeyen ve detayları bulunan daha az ilgi çekici ve büyük oranda dram yüklü gazete haberleri bulunan bölümdür ve haberler bu ad ile anılır. Köşe Yazısı Haberleri: Köşe yazarları tarafından gazete nezdinde tahsis edilmiş özel alanlara yazılan yazılardır. Her zaman haber değeri taşımamakla birlikte bazı şartlar altında haber değeri taşıyabildiği gibi aynı zamanda gündemi de belirleyebilmektedir. Ajans: Çok sık duyulan bu kavram sadece gazete haberleri ile ilgili değildir ve hemen her haberin toplanarak dağıtıldığı basın yayın alanlarına verilen addır. Sıradan bir gazete haberi çoğunlukla bunlar üzerine inşa edilmiştir.

Gazete Haberleri Nasıl Yapılır?

Gazete haberi nasıl yapılır? Farklı düzlem ve şartlarda farklı cevaplar içeriyor olmakla birlikte bir gazete haberinin yapılabilmesi adına en temel odak noktasının 5N1K kuralı olduğu belirtilmelidir. Bu kural yapılacak haberin nasıl bir mahiyete sahip olduğunu anlama konusunda gazetecilere bazı veriler sunmaktadır.

Gazete Haberlerinde 5N 1K Kuralı

Ne Ne Zaman Nerede Nasıl Neden Kim Bu klasik yaklaşıma son günlerde yeni bir “K” harfi eklenerek Kimden sorusunun sorulması gerektiği zorunluluğu da modern gazetecilik tartışmaları arasında yer almaktadır. Son olarak 5N1K kuralı gazete haberleri konusunda, yapılan haberin içeriğine dair kesin bilgilerin elde edilebilmesi adına özel olarak sorulan sorulardır. Bu soruların her biri ve verilen her bir cevap yapılan haberin kaynağı, sağlamlığı, geçerliği hakkında fikir sahibi olunması ve hızlı anlaşılır olmasını sağlar.